All Categories

HÌNH THỨC HỢP TÁC

Ký gửi hàng là hình Thức:

Bạn đang Có nhiều Sản phẩm Trang trí Mỹ Thuật.

Bạn gửi và Ủy nhiệm chúng tôi bán hàng và Thu tiền của Khách.

Sau đó Chúng tôi sẽ Gửi lại bạn số tiền của những sản phẩm đã bán trong thời gian Ngày 25  hằng tháng 

 

Đăng Ký Bán Hàng Online là Hình thức:

Bạn đang kinh doanh sản phẩm thuộc nhóm ngành hàng của chúng tôi. 

Bạn đang muốn mở rộng kênh bán hàng và Bạn muốn Gia tăng Doanh số bán hàng

Bạn chưa có Trang Website để quảng Cáo sản Phẩm

Bạn không có thời Gian để Đăng sản Phẩm.

Chúng tôi sẽ Đăng Sản Phẩm theo đơn giá Của Bạn

Chúng tôi sẽ hưởng % Chiết Khấu hay Phí chiết Khấu do thương thảo hữu nghị giữa chúng tôi và bạn .

Chúng tôi sẽ bán hàng.

Bạn sẽ giao hàng và thu Tiền của Khách sau đó bạn gửi lại phí Chiết khấu cho chúng tôi.

 

 

Đăng ký mở gian hàng Online là hình thức:
Bạn có sản phẩm kinh Doanh thuộc nhóm ngành của chúng tôi
Bạn được Tạo Gian Hàng để Quảng cáo Sản Phẩm của Mình
Bạn được Chúng tôi Hỗ Trợ Bạn thiết kế, Trang trí cho gian hàng và sản phẩm của bạn;

Bạn được đăng thông tin sản phẩm , thông tin liên hệ ( Ví Dụ Số Điện thoại, địa chỉ Email, Địa chỉ liên lạc). Để khách hàng liên hệ trực tiếp với bạn.

Bạn chỉ Đóng Phí Định Kỳ mỗi năm là 1,000,000 đồng

 

Mời Đăng ký , chúng tôi sẽ liên hệ trao đổi trực tiếp với bạn.

QUY TRÌNH

Bạn đang kinh doanh các sản phẩm thuộc nhóm ngành của của chúng tôi.

Ký Gửi Hàng:

Chúng tôi Bán hàng của bạn theo giá Chỉ định của chúng tôi

Bán hàng Online

Chúng tôi Bán hàng của bạn theo Giá chỉ định của bạn

Gian hàng Online

Bạn tự vận hành bán sản phẩm của mình. 

Đại lý công ty

Bạn có mặt bằng và nhập hàng của chúng tôi về kinh doanh tại khu vực của bạn. 

 

Ký Gửi Hàng:

Chúng tôi đóng gói và giao hàng

Bán hàng Online

Bạn tự  đóng gói và giao hàng

Gian hàng Online

Bạn tự đóng gói và giao hàng

Đại lý công ty

Bạn tự  đóng gói và giao hàng cho khách

 

Ký Gửi Hàng:

Khách thanh toán chúng tôi, Chúng tôi thanh toán cho bạn

Bán hàng Online

Khách thanh toán cho bạn, bạn thanh toán cho chúng tôi

Gian hàng Online

Bạn đóng phí định kỳ mỗi năm cho chúng tôi.

Khách tự thanh toán cho bạn

Đại lý công ty

Bạn Thanh toán tiền mua sản phẩm chúng tôi.

Khách thanh toán khi mua hàng với bạn. 

 

Ký Gửi Hàng:

Thời gian đổi trả hàng 1 tuần

Thời gian bảo hành sản phẩm là 1 tháng

Bán hàng Online

Thời gian đổi trả hàng 1 tuần

Thời gian bảo hành sản phẩm là 1 tháng

Gian hàng Online

Thời gian đổi trả hàng 1 tuần

Thời gian bảo hành sản phẩm là 1 tháng

Đại lý công ty

Thời gian đổi trả hàng 1 tuần

Thời gian bảo hành sản phẩm là 1 tháng

HỖ TRỢ TỪ CHÚNG TÔI

Ký Gửi Hàng:

Thiết kế Banner

Dựng Video Quảng cáo sản Phẩm

Thiết kế Sản phẩm

Bán hàng Online

Thiết kế Banner

Dựng Video Quảng cáo sản Phẩm

Thiết kế Sản phẩm

Đại Lý Công Ty 

Thiết kế Banner

Dựng Video Quảng cáo sản Phẩm

Thiết kế Sản phẩm

 

Gian hàng Online:

Thiết kế Banner

Dựng Video Quảng cáo sản Phẩm

Thiết kế Sản phẩm

 

Thiết kế Sản phẩm

Newsletter & Get Updates

Sign up for our newsletter to get up-to-date from us

Shopping cart